News

Ümraniyede 5 ruhsatsız pet shop kapatıldı.

Ümraniyede 5 ruhsatsız pet shop kapatıldı .

Haytap Petshop gerçeği ekibi

——————————————————————————–
Date: Mon, 23 Jul 2012 13:08:18 +0300
From: Feyza.YILDIRIM@umraniye.bel.tr
To: ………….. @hotmail.com

Sn; H…….. S…….. A……………

Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) 308075 başvuru sayısı ile iletmiş olduğunuz müracaat ilgisi gereği Zabıta Müdürlüğümüze iletilmiş olup, cevabi yazıları aşağıda sunulmuştur.

iletiye konu; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan satışı yapan “petshop” ünvanlı iş yerlerine, ilgili yönetmelik ve mevzuat uyarınca gerekli denetimlerin yapılması ve bahse konu iş yerlerinin ruhsatsız faaliyet göstermesine müsaade edilmemesi istenmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu şikayete konu hususlarda, Zabıta ekiplerimizce muhtelif tarihlerde yapılan çalışmalarda Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde faaliyet gösteren; 12 (oniki) adet hayvan satışı yapan petshop ünvanlı iş yerine rastlanılmış, yapılan işlemler neticesinde 7 (yedi) adet iş yerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olduğu, 5 (beş) adet iş yerinin ise ruhsatsız olarak işletildiği tespit edildiğinden yasal işlem başlatılmıştır.

Ayrıca denetlenen iş yerleri hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu (Veteriner Hizmetleri ile ilgili Faaliyetleri Onayları Madde:11) kapsamında, bahse konu iş yerlerinin mer-i mevzuata uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğinin tespitinin yapılması hususunda, 18/07/2012 tarihinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile gerekli yazışma yapılmıştır.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Basın Yayın ve Halk. İliş. Müd.
Tel: 0216 443 56 00 / 249

0 Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir