Don Kişot’un Gözüyle

Örgütlenme

“...daha başka yüzbinlerce insan gibi , ben de başka alanlarda çalıştım, insan kitlelerini , kendi öz sefaleterlini ve perişan durumlaını gidermeleri amacıyla belli hareketleri yapmak üzere örgütllemeye çabaladım. İnsanoğlunu , herhangi bir örgütlü mücadeleye girmeye…
continue reading