News

Evcil Hayvanların Korunması için Avrupa Sözleşmesi

STRASBOURG 13.09.1987

Bu sözleşme evcil hayvanları korumak için birçok önlem almaktadır. Aşadıda sözleşmenin evcil hayvan ticaretini, dolayısıyla petshopları doğrudan ve dolaylı olarak ele alan maddeleri bulunmaktadır.

Dikkat çeken noktalar 4. Maddede öngörüldüğü gibi yiyecek ve su gibi gereksinimlerin dışında, hayvanın fiziksel egzersiz yapmasının ve yeterli derecede ilgi görmesinin de temel gereksinim olarak sunulmasıdır. Buna göre örneğin, petshop’da köpek satılıyorsa, bu köpeğe gerekli ilgi gösterilmesi, gezdirilmesi de gerekmektedir.

Ayrıca 8. Maddeye göre petshop’larda çalışabilmek için özel bir eğitim almak ya da evcil hayvan bakımı konusunda deneyimini kanıtlamak gerekmektedir.

II. Bölüm-Evcil hayvanların alıkoyulması üzerine temel ilkeler

Madde 3- Hayvanların esenliği için temel ilkeler

1. Hiçbir kimse bir evcil hayvana gereksiz yere acı ya da sıkıntı çektirmemelidir.

2. Hiçbir kimse bir evcil hayvanı terk etmemelidir.

Madde 4- Alıkoyma

1. Bir evcil hayvanı alıkoyan ya da bakmayı kabul eden herkes, hayvanın sağlığından ve sesnliğinden sorumlu olmalıdır.

2. Bir evcil hayvanı alıkoyan ya da bakan herkes, ona türünün ve ırkının özellikleri doğrultusunda yerleşim, bakım ve ilgi gereksinimlerini karşılamalıdır. Özellikle de:

a. ona gereken miktarda yiyecek ve su sağlamalıdır;

b. ona uygun fiziksel egzersiz olanakları sunmalıdır;

c. kaçmaması için akılcı önemleri almalıdır.

Madde 6- Hayvan sahibi olmak için yaş sınırı

Hiçbir evcil hayvan 16 yaşının altındaki kişilere ebeveynlerinin ya da ebeveyn sorumluluğunu üstlenmiş kişilerin kesin izni olmadan satılamaz.

Madde 8- Hayvan ticareti, ticari nitelikli yetiştirme ve bakım, barınaklar

1. Sözleşmenin yürürlüğe girişinden başlayarak evcil hayvan ticareti ya da ticari nitelikli evcil hayvan yetiştirme ya da bakmayla uğraşan ya da hayvanlar için barınak işleten herkes, uygun bir süre içinde yetkili makama bildirim yapmalıdır.

Bu etkinliklerden birine girişmek isteyen herkes yetkili makama bildirimde bulunmalıdır.

2. Bildirim şunları içermelidir:
a. söz konusu olan ya da olacak evcil hayvan türleri

b. sorumlu kişi ve etkinlik alanı üzerine bilgisi

c. kullanılan ya da kullanılacak olan alan ve donanımın betimlenmesi

3. Yukarıda anılan etkinlikler ancak şu durumlarda icra edilebilir:

a. eğer sorumlu kişi bu etkinliği icra edebilmek için gerekli bilgi ve yetiye sahipse, konuyla ilgili mesleki bir eğitim almışsa ya da evcil hayvanlarla yeterl deneyimw sahipse,

b. etkinlik için kullanılan alan ve donanım 4. Maddedeki gereklere uygunsa.

0 Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir