News

Fransa & Belçika Petshop Yönetmelikleri

FRANSA
25 Ekim 1982 kararına ek II. maddede hayvan satan mağazalar konusunda şu esaslar kabul edilmiştir:

Mağazaların vitrinlerinde ya da başka ticari alanlarda satışa sunulan hayvanlara ilişkin:

• Kuşlar, hamsterler, fareler ve civcivler dahil hayvanların güneşe, aşırı sıcak soğuğa uzun süre maruz kalmasını, yetersiz havalandırmayı, aşırı ya da uzun süre aydınlatmayı engelleyecek önlemler alınmadan satışa sunulması yasaktır.

• Gece hayvanlarının sunumu için özel olarak düzenlenmiş alanlar dışında, aydınlatmaya en geç dükkanın kapanma saatinde son verilmelidir.

• Yaşam alanının boyutları hayvanın rahatça hareket etmesine elverişli olmalıdır.

• Hayvanlar, çevredeki insanlarca rahatsız edilmemeleri ve sağlıklarına zarar gelmemesi için uygun bir biçimde yalıtılmalıdır.

• Hayvanlar satış alanında kaldıkları sürece, uygun barınak, tuvalet, ısı, nem, havalandırma, besin ve su olanaklarından yararlanmalıdır.

• Bu koşulların gerçekleşmediğine ilişkin şikayetler sonucunda Veteriner Hizmetleri Bölge Müdürlüğü işletmeyi denetleyerek bir rapor hazırlar ve işletmenin kapanmasına kadar gidecek önlemler alabilir.

Not: Hayvan hakları koruyucusu dernekler ve kişiler, bu yasaya her petshop’ta uyulmadığından yakınmaktadır.

BELÇİKA
Belçika’da 2007’de kabul edilen ve 1 Ocak 2009’da yürürlüğe giren yasa, petshop’larda kedi ve köpeklerin satılmasını yasaklamaktadır. Yasanın çıkış noktası kedi ve köpeklerin krediyle satışını engelleyerek, insanların düşünmeden hayvan satın almasının önüne geçmektir. Hayvan hakları savunucusu dernekler, satıcılar tarafından aldatılarak hasta köpekler satın alan kişilerden gelen şikayetleri toplayarak, petshopların tümden kapatılmasını istiyordu. Sonuç olarak, petshoplarda hayvan satışı yasaklandı. Ancak petshop’larda hayvanların seçilebileceği bir katalog bulunmasına ve hayvanların sınırsız ithalat ve ihracatına izin verildi.

Belçika’da 14 Ağustos 1986 tarihli hayvanları korunmasına ilişkin yasanın 11 Mayıs 2007 tarihinde yeniden ele alınan II. bölümü hayvan ticaretine ilişkindir:

II. Bölüm: Hayvan ticareti
Madde 10: Kral hayvanları korumak ve refahlarını güvence altına almak için satılma koşullarını değiştirebilir.
Bu koşullar satışa sunulan hayvanların yaşına, kimliklerinin belirlenme biçimine, satın alana verilecek bilgilere, satın alana sağlanan güvencelere ve sertifikalara, hastalıklara karşı alınan önlemlere, hayvanların ticaret amacıyla sunumuna ve sergilenmesine ilişkin olabilir.
12 Haziran 1991 yasası kapsamında, bir ev hayvanının krediyle satın alınmasına ilişkin her tür sözleşme yapmak yasaktır.

Madde 11: Hayvanları 16 yaşından küçük kişilere ailelerinin ya da velilerinin izni olmadan satmak ya da ücretsiz vermek yasaktır.

Madde 12: Köpek ve kedileri kamusal alanda pazarlarda, sokaklarda, fuarlarda, sergilerde ve benzer koşullarda satmak yasaktır.

Kral, Bakanlar Kurulu kararıyla kimi hayvan türlerinin satışını yasaklayabilir. Bu yasağın kalkmasına da karar verebilir.

Ani bir kararla köpek ve kedi satın alınmasını önlemek, köpek ve kedilerin sosyalleşmesini kolaylaştırmak açısından, köpek ve kedilerin ticari kuruluşların ticari alanlarında ya da bağlantılı bölümlerinde tutulması ya da sergilenmesi yasaklanmıştır. Ancak bu ticari kuruluşlar köpek ve kedi satın alınmasında aracı işlevi görebilirler. Bu durum, söz konusu ticari kuruluşlara gerekli koşulları yerine getirmedikleri sürece köpek ve kedi üretim çiftlikleri kurma iznini vermez. Kral gerekli ek önlemleri alabilir.

Bu yasanın yürürlüğe giriş tarihi 01/01/2009’dur.

0 Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir