hayvanları koruma kanunu

5199 defa hayır…Ahmet Kemal Şenpolat

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu HAYVANLARI KORUMUYOR…Bu kanun değişmedikçe de VAHŞET artarak devam edecektir.Bu nedenle: 5199 defa HAYIR ! ! İnsani vecibelerden dolayı değil, AB baskısından dolayı mecburiyetten çıkartılmış olan 5199 sayılı hayvanları koruma yasasına…
continue reading